19.10.06

Char: as cartas que non escribimosLitografías de Georges Braque
para unha edición ilustrada de Lettera amorosa, de René Char
(Xenebra: ed. Edwin Engelberts, 1963)DÉDICACE (Dedicatoria)
René Char

(...) Nos paroles sont lentes à nous parvenir, comme si elles contenaient, séparées, une sève suffisante pour rester closes tout un hiver; ou mieux, comme si, à chaque extrémité de la silencieuse distance, se mettant en joue, il leur était interdit de s’élancer et de se joindre. Notre voix court de l’un à l’autre; mais chaque avenue, chaque treille, chaque fourré, la tire à lui, la retient, l’interrogue. Tout est prétexte à la ralentir. Souvent je ne parle que pour toi, afin que la terre m’oublie (...)».

«(...) Veñen mansiñamente canda nós as nosas palabras, tal que contivesen, arredadas, zume dabondo para permanecer pechadas un inverno enteiro; aínda mellor, como se, en cada beira da silenciosa distancia, apuntándose, lles fose prohibido botarse e unirse. A nosa voz corre do un ao outro; mais cada avenida, cada emparrado, cada espesura, turra dela, retena, interrógaa. Todo é pretexto para retardala. Acotío eu non falo máis que para ti, a fin de que a terra me esqueza (...)».

En Lettera amorosa;
París: Gallimard, collection Espoir, 1953
_______________________________
Tradución de Kavafinho